Akkerbouw en tuinbouw

In de plantenwereld bent u het gehele teeltseizoen (bij fruitteelt meerdere jaren) gebonden aan hetzelfde perceel. Rendement is alleen haalbaar bij gezond uitgangsmateriaal en een optimaal functionerende grond. Wanneer de grond en/of gewas, ondanks al uw inspanningen, niet datgene brengt wat u ervan verwacht dan kunnen stoorzones of onevenwichtige spanningsvelden weleens de oorzaak zijn.

Klachten

Vaak wordt u dan geconfronteerd met:

 • Harde lagen; terugkerend na bewerking
 • Verhoogde ziektegevoeligheid of verlaagde weerstand
 • Matige wortelontwikkeling of conditie
 • Slechte groei of vruchtopbrengst
 • Matige benutting van voedingstoffen/mineralen-sporen-elementen komen niet vrij
 • Ontregelde waterhuishouding of slechte capillaire werking of verdroging
 • Slechte compostering van achterblijvende groene delen
 • Te weinig zuurstof doorlatend c.q. verzuring

Oplossingen

Storende lagen zie hiervoor www.msteenbakkers.nl: op homepage Harmonisator aanklikken, daarna op pagina "info" Harmonisator 250.

Wellicht kunnen wij u daarnaast een juist advies geven ten aanzien van inzet/gebruik van:

 • Plantversterkers voor sterke bladeren, wortels en stengels
 • Snel herstel na plantschade
 • Ondersteunen fysiologische processen in de plant
 • Optimale voedingstoffenopname
 • Ondersteunen aerobe bodemprocessen/actief bodemleven

Tekening akker en tuinbouw

U zult zo'n perceel gepacht of in eigendom hebben. Een Harmonisator is dan een welkome oplossing.