Pluimveehouderij

Bedrijfsrendementen komen onder druk te staan wanneer men geen gezonde dieren heeft. De productie gaat omlaag en de kosten voor onderhoud gaan stijgen. Door de aangescherpte wet- en regelgeving wordt de gezondheid, welzijn en voerefficiëntie een steeds belangrijkere zaak.

Basis voor een goede groei, voederconversie, weerstand, ei productie of vleeskwaliteit is: een juiste stalinrichting, ventilatie, waterkwaliteit, hygiëne en een lage infectiedruk.

Klachten

Problemen bij legkippen als gevolg van een verstoord energieveld:

 • Teveel grondeieren
 • Te lage ei productie
 • Te veel eieren met dunne schaal
 • Onrustig maag-darmkanaal of te hoge pH
 • Slechte voeropname/voerbenutting
 • Zwakte/lusteloosheid
 • Hysterisch gedrag

Problemen bij vleeskuikens:

 • Slechte voeropname of groeivertraging
 • Verhoogde voederconversie of slechte vertering
 • Huid- en gewrichtsaandoeningen of kannibalisme
 • Te hoge ziekte-infectiedruk
 • Hoog medicijnverbruik/antibiotica
 • Luchtwegproblemen/natte hokken

Oplossingen

Na het plaatsen van een Harmonisator en een juist advies ten aanzien van gebruik voedingszuren, inzet vitaminen, mineralen, sporenelementen en natuurlijke alginaten (ontgifting), kunt u weer een stijgend rendement verwachten.

Tekening pluimveehouderij

Na plaatsen van een Harmonisator kunt u een betere verdeling van dieren waarnemen op die plekken waar voorheen, volgens de tekening, de spanningsbanen/onevenwichtige energievelden het grootst waren.