Algemeen

Algemene uitleg

Enkele van toepassing zijnde termen worden hieronder op drie verschillende tabbladen uitgelegd.

De aarde wordt omgeven door een aardmagnetisch veld (energieveld). Ook de kosmos beschikt over energievelden. Deze kosmische stralingsvelden (aardstralen genaamd) hebben een bepaalde interactie met onze planeet. Deze interacties van aardstralen tussen kosmos en de kern van onze aarde kunnen verstoord worden, met name daar waar wateraders en mineraallagen aanwezig zijn, zoals gas, olie en ijzererts lagen. De binnenkomende aardstralen worden dan op die plaatsen gereflecteerd. Door deze reflecties worden de aardstralen naar alle kanten toe "gekaatst" en er ontstaan dan gebieden, plekken of banen waar we als mens, dier of plant niet of nauwelijks nog naar behoren kunnen functioneren.

Acute, vage en chronische klachten kunnen dan zomaar de bovenhand krijgen. Er vinden dan gebeurtenissen plaats, waar je als mens of bedrijf maar geen vat op krijgt. Onderliggende breuklijnen, scheuren of verzakkingen in de aardkorst kunnen voor versterking van deze spanningsvelden zorgen.

Door het plaatsen van een Harmonisator of Duplex worden deze onevenwichtige spanningsvelden of stoorzones weer in balans gebracht, zodanig dat het weer prettig wonen en werken is.

De Harmonisator is een (in Nederland ontwikkeld) ingenieus, beproefd natuurkundig instrument ter harmonisering van stoorvelden. Het is opgebouwd uit natuurlijke materialen en geconstrueerd in een waterdichte PVC-pijp. De Harmonisator moet exact richting het noorden worden geplaatst. Wanneer dit niet gebeurt, zal de werking minder zijn. Daarom is een nauwkeurige plaatsbepaling noodzakelijk.

De Harmonisator is leverbaar in meerdere groottes en sterktes, met een straalwerking van 25 meter (woonhuis/kleine stal en tuin) en grotere oppervlakten van 1 tot 300 hectare (veestallen, kantoren, bedrijfshallen, tuinderijen en akkerbouwbedrijven).

De Harmonisator heeft geen invloed op elektrische spanningsvelden. Andere specifieke apparatuur hiertegen, sluiten perfect aan op de werking van de Harmonisator.

De Duplex is een koperen of RVS apparaat dat, na plaatsing, weer zorg draagt voor een energetisch en sterk bioveld. De werking van dit bioveld vormend apparaat berust op een resonantiesysteem. Dit resonantiesysteem is afgestemd om de verstoorde frequenties binnen de geologische stoorzones of onevenwichtige spanningsvelden weer te normaliseren.

Indien daarnaast door veel elektrosmog te sterke belastingen optreden, kan een Duplex uitgebreid worden met een E-Smog Rayonator en of HF-Rayonator. Dit is afhankelijk van de soorten pulsfrequenties die er gemeten worden (hoogspanningsmasten, zendmasten, DECT-telefoon, computers e.d.).