Agrarische sector

De dieren- en plantenwereld geven ons een onbevangen beeld van hetgeen er met ze gebeurt. Dieren worden tegenwoordig in moderne en zeer goed uitgeruste stallen gehuisvest, waar men uitstekende prestaties en goede rendementen mag verwachten.

Planten kunnen zich niet verplaatsen en zijn derhalve aangewezen op de grond waarin ze geplant/gepoot zijn. Een tuinder of akkerbouwer doet dan ook alle moeite om deze grond te optimaliseren om zo tot rendement te komen. En toch komt men voor verrassingen te staan, het wil niet lukken. Ongeacht de aandacht die de dieren en gewassen krijgen, het rendement wordt wederom niet gehaald.

Stress is een van de oorzaken, met name wanneer er een spanningsveld aanwezig is. Dieren en gewassen reageren hier sterk op. Van nature uit zouden ze zich dan, op die plekken, niet de gehele dag ophouden.

Na het plaatsen reguleert de Harmonisator deze onevenwichtige spanningsvelden en brengt deze weer in balans. Als reactie gaan de dieren en planten hierop reageren door vermindering van het stress gedrag. De toename van productie en rendement is dan de beloning voor de ondernemer.

Maak uw keuze

Rundvee/Geiten
Rundvee-/geitenhouderij
Rundvee-/geiten-houderij? Klik hier!
Varkens
Varkenshouderij
Varkenshouderij? Klik hier!
Pluimvee
Pluimveehouderij
Pluimveehouderij? Klik hier!
Akker-/tuinbouw
Akker-/tuinbouw
Akkerbouw en tuinbouw? Klik hier!